Про хід вступної кампанії у ВНЗ Рівненської області

Обсяги  державного замовлення  на підготовку   фахівців  у 2014 році  (станом  на 20.07.2014 р.) становлять 4811  місць,  що  на 7 %   менше  у   порівнянні  із  2013  роком (4303  місця  для денної  та  508  місць  для   заочної форм  навчання). Із загальної  кількості   державних  місць (4811 місць)  2637 передбачено для  ВНЗ І – ІІ  рівнів  акредитації та 2174   -  для  ВНЗ ІІІ - ІV  рівнів  акредитації. Про це повідомляє прес-секретар Управління освіти й науки Людмила Деркач.

У 2014  році  розпочато  набір  на   спеціальності “Туристичне  обслуговування”(обсяги  держ.зам.  не  виділено) у Рівненському  економіко-технологічному   коледжі НУВГП;  на  спеціальність 5.01010301 Технологічна  освіта (10  місць  держ. зам.) у Сарненському  педагогічному  коледжі РДГУ.

Станом на 20.07.2014 року у вищі  навчальні  заклади  І – ІV  рівнів   акредитаціїрізних  форм  власності та  рівнів  акредитації  (35 ВНЗ) подано   всього 27705заяв від абітурієнтів на навчання за ОКР “молодший спеціаліст” та “бакалавр”.

У вищі навчальні заклади   державної форми  власності подано 25101 заяву,   з  них 9108 заяв  в  електронній   формі, ліцензований  обсяг  становить 14495 місць (9210   місць  для  денної  та 5285  місць   для заочної  форм  навчання).

Всього  у ВНЗ  державної  форми  власності (із  загальної  кількості заяв 25101) подано:

23290 заяв  на денну   та 1811 заяв   на заочну  форми   навчання;

24938 заяв  на  державну  та 163   заяви   на контрактну  форми  навчання;

268 заяв   від  абітурієнтів,  які  вступають   за  цільовими  направленнями;

19390 заяв   від  абітурієнтів  з  урахуванням  сертифікатів ЗНО;

12143  заяви від абітурієнтів  із  числа  сільської  молоді;

1295 заяв від абітурієнтів  із  числа  медалістів (1070 заяв  від  осіб  нагороджених  золотою та 223  заяви  від  осіб нагороджених  срібною   медалями);

2 заяви   від  призерів ІV етапу  Всеукраїнських  олімпіад  з  базових  дисциплін та 5 заяв   від  осіб  із  числа  призерів ІІІ етапу  конкурсу-захисту МАН України.

Щодо кількості заяв від абітурієнтів пільгових  категорій, яким  надано  право   позаконкурсного вступу у ВНЗ   державної  форми  власності, то   подано:

164 заяви  від   дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування;

336 заяв  від  інвалідів І та ІІ  груп та дітей-інвалідів віком  до 18 років;

116 заяв   від осіб,  які  постраждали  внаслідок  аварії на ЧАЕС;

30 заяв від   осіб   інших пільгових категорій.

До  вищих  навчальних  закладів І - ІV   рівнів  акредитації Рівненської  області  подано  22 заяви  від   осіб,  які  проживають   на  території Донецької  та Луганської областей (18 заяв  до НУ „Острозька академія”, 2  заяви до Костопільської філії РДБМК , по 1  заяві до РДБМК  та РДГУ); також  подано  2  заяви   від  осіб, які  проживають  на  території АР Крим (1 заяву  до НУ „Острозька академія” та 1  до Рівненського  економіко-гуманітарного   та  інженерного  коледжу). 

Найбільшу  кількість заяв  подано до Рівненського державного гуманітарного  університету – 7825 заяв, Національного  університету  водного господарства  та  природокористування  - 6584 заяви,  Національного  університету  „Острозька академія” – 3647 заяв.

У вищі  навчальні  заклади І - ІІ  рівнів акредитації  державної форми власності  найбільше   заяв   подано  до  Рівненського  державного базового медичного  коледжу  - 1635 заяв;Рівненського державного аграрного коледжу -  813   заяв, Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП -  724 заяви, Рівненського коледжу економіки  та бізнесу  - 571 заява, Технічного коледжу  НУВГП  - 563 заяви,  Мирогощанського аграрного  коледжу   - 417 заяв, Рівненського  економіко-технологічного   коледжу  НУВГП - 357 заяв, Сарненського  педагогічного  коледжу  РДГУ - 304  заяви,Дубенського  медичного  коледжу  - 288  заяв.

У  вищі  навчальні  заклади  недержавної  форми  власності станом  на 20.07.2014р. подано  2604 заяви  (сукупний  ліцензований  обсяг  становить 8090 місць), з них 226  заяв  в  електронному  вигляді.

У  порівнянні   із 2013   роком  спостерігається  збільшення  кількості   заяв  у ВНЗ недержавної  форми  власності  від абітурієнтів  з сільської   місцевості,  а також,  заяв  на заочну  форму  навчання.

Найбільшу кількість  заяв  подали вступники до ПВНЗ “Міжнародний  економіко-гуманітарний   університет імені акад. С.Дем’янчука”   -  1468 заяв, Рівненського  інституту Київського університету  права НАН України  – 151 заява, Рівненського  інституту  слов’янознавства КСУ – 58 заяв, Рівненського інституту “Відкритий  міжнародний  університет  розвитку людини “Україна” – 55 заяв, Дубенської філії ВНЗ  “Відкритий  міжнародний  університет  розвитку людини “Україна” – 21 заява,Рівненської філії Європейського університету – 11 заяв.

У  вищі  навчальні  заклади І-ІІ  рівнів акредитації недержавної форми  власності найбільше заяв подано до  Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу - 505 заяв,Рівненського  економіко-гуманітарного   та  інженерного коледжу   - 213 заяв,  ТОВ Західноукраїнський  коледж “Полісся”    - 65 заяв.

Станом  на 20 липня 2014 року у Національному  університеті  водного   господарства   та  природокористування найбільшу кількість заяв подано на  спеціальністьі: “Фінанси  і кредит“ – 26,31 чол./місце,  найменшу кількість заяв подано на спеціальність  “Будівництво” –2,22 чол./ місце.    У Національному університеті „Острозька  академія” найбільшу кількість заяв подано на спеціальності:  “Правознавство” – 36,6 чол./місце,   “Журналістика “– 33,8 чол./ місце, “Документознавство  та  інформаційна діяльність” – 36 чол./місце,   “Країнознавство” – 35 чол./місце, “Історія” – 31 чол./місце,     найменшу кількість заяв подано на спеціальності “Філософія” – 7 чол./місце,  “Філологія” (українська  мова   та  література) – 8,7  чол./місце.

У Рівненському   державному  гуманітарному   університеті  найбільше заяв подано   на  спеціальності:   „Початкова освіта ”- 11,3 чол./місце та  „Іноземна філологія” -  5,05 чол./місце, найменше заяв  подано   на  спеціальність  „Музичне мистецтво” (за видами) – 4,3  чол./місце.

У ПВНЗ “Міжнародний  економіко-гуманітарний   університет імені  акад. С.Дем’янчука” найбільше  заяв  подано  на  спеціальність   “Початкова освіта”,  найменше  - “Філологія (іноземна,  німецька  мова)”, “Біологія”.

У Рівненському  інституті  слов’янознавства  КСУ   найбільше заяв  подано  на спеціальність „Товарознавство    та  торгівельне  підприємництво”, найменше  -  на  спеціальність „Філологія”.

У Рівненському   автотранспортному  коледжі НУВГП   найбільше  заяв  подано   на  спеціальність  „Обслуговування  та  ремонт  автомобілів   та двигунів” на базі 11  класів  - 7,4  чол./ місце, на  спеціальність  „Обслуговування  та  ремонт  автомобілів   та двигунів” на базі 9  класів  спостерігається  конкурс 2,5  чол. /місце.

У  Рівненському  державному  аграрному  коледжі  найбільше заяв  на  спеціальність “Бухгалтерський  облік” на  базі  11  класів  - 11,6  чол./місце, найменше  заяв на  спеціальність „Землевпорядкування”  на  базі  9 кл.”  - 2,2  чол./місце.

У Рівненському  музичному   училищі РДГУ  на  даний  час  конкурс  на  спеціальність „Музичне мистецтво”  становить 2,6 чол. /місце.

У Рівненському коледжі економіки  та бізнесу  найбільше заяв  на  спеціальність   "Виробництво харчової продукції"  - 3,4 чол. /місце, найменше -  на   спеціальність   "Бухгалтерський   облік" - 1,08 чол./ місце.

У Технічному  коледжі НУВГП   найбільший   конкурс  на  спеціальності:   „Монтаж, обслуговування  засобів  і  систем   автоматизації  технологічного  виробництва”  на  базі   9  кл. – 3,16 чол./місце,  „Фінанси  і  кредит” -  на  базі  11 кл.  - 14,7 чол./місце; найменший   – на спеціальності: “Виробництво неорганічних речовин” на  базі 9  кл. – 0,72 чол. /місце.

У Рівненському   економіко-технологічному   коледжі  НУВГП   найбільше  заяв  подано  на  спеціальність   „Діловодство”  -  5,6 чол./ місце, найменше заяв  поступило  на  спеціальність  „Швейне  виробництво”  - 1,1 чол./ місце.

У Рівненському  кооперативному  економіко-правовому  коледжі   найбільше  заяв подано  на  спеціальність „Правознавство” 2,5 чол./ місце, найменше  -  на спеціальність „Бухгалтерський   облік”  -   1,4 чол./місце.

У Рівненському  державному  базовому  медичному  коледжі   найбільша  кількість заяв на спеціальність „Лікувальна  справа” – 11,8  чол./місце, найменший    конкурс  на  спеціальність „Стоматологія” (гігієніст  зубний)  – 1,3  чол./місце;

У Костопільській філії  РБМК  найбільший  конкурс    на   спеціальність „Акушерська справа” -  2,2 чол.місце, на  спеціальність  „Сестринська  справа” конкурс   становить 1,5 чол./ місце.

 У Дубенському  медичному  коледжі конкурс  на спеціальність „Лікувальна  справа” на  базі 11 класів  - 5,7 чол./ місце,  на спеціальність “Лікувальна   справа” на базі 9 кл.  – 2,7 чол. /місце.

У Мирогощанському аграрному коледжі  найбільший конкурс  на   спеціальність „Експлуатація   та  ремонт  машин  і  обладнання   агропромислового   виробництва” -  4 чол./місце, найменший  конкурс  на  спеціальність  „Промислове  квітництво” – 0,93 чол./місце;

У Дубенському  коледжі РДГУ  -    „Соціальна  педагогіка”  -  3,8  чол./місце, на спеціальність  „Початкова  освіта” 1,51 чол./місце.

У Сарненському педагогічному  коледжі  РДГУ   конкурс на  спеціальність „Дошкільна освіта”  -  3,9  чол./місце, на спеціальність  „Фізичне  виховання” 1,6  чол./місце.

У Рокитнівському   медичному  училищі   найбільший  конкурс  на   спеціальність „Стоматологія ортопедична” – 4,6 чол./місце, найменший  конкурс  на  спеціальність  „Стоматологія”  - 1,1 чол./місце.

У Костопільському  будівельно-технологічному  коледжі   НУВГП найбільша  кількість заяв  подана  на  спеціальність  „Будівництво  та  експлуатація  споруд”    - 1,08  чол./місце, найменше заяв  подано  на  спеціальність „Хіміко-механічна  переробка  деревини  і  деревних  матеріалів”  (денна форма навчання) – 0,33 чол./місце.

У Дубенському  коледжі  культури  та  мистецтв РДГУ   найбільший  конкурс  на спеціальність „Перукарське  мистецтво  та  декоративна  косметика” - 5,3  чол.місце., найменший   на  “Хореографію”  - 1, 6 чол./місце. 

У  Млинівському державному технолого-економічному коледжі найбільший   конкурс на спеціальність „Обслуговування  комп’ютерних  систем  і  мереж”  – 4,6 чол. /місце, найменший - на  спеціальність  “Рибництво   та  аквакультура” – 0,5 чол. /місце.

У Березнівському  лісотехнічному  коледжі НУВГП  найбільше заяв  надійшло  на спеціальність „Лісове господарство” на базі 11 кл. – 2,7  чол./місце, найменше   -  на   „Бухгалтерський облік” на  базі 11  кл. - 0,4  чол./місце.

У Рівненському  економіко-гуманітарному   та  інженерному  коледжі  найбільше заяв  подано на  спеціальності  „Дошкільна   освіта”, „Початкова  освіта”,  найменше  заяв  на  спеціальності   „Економіка підприємства” та  “Фінанси”;

У Західноукраїнському  коледжі “Полісся”   найбільше заяв  подано на  спеціальність  „Початкова  освіта”,   найменше   на  „Правознавство”.

вступ внз
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі