Про хід вступної кампанії у ВНЗ Рівненської області

Обсяги  державного замовлення  на підготовку   фахівців  у 2014 році  (станом  на 20.07.2014 р.) становлять 4811  місць,  що  на 7 %   менше  у   порівнянні  із  2013  роком (4303  місця  для денної  та  508  місць  для   заочної форм  навчання). Із загальної  кількості   державних  місць (4811 місць)  2637 передбачено для  ВНЗ І – ІІ  рівнів  акредитації та 2174   -  для  ВНЗ ІІІ - ІV  рівнів  акредитації. Про це повідомляє прес-секретар Управління освіти й науки Людмила Деркач.

У 2014  році  розпочато  набір  на   спеціальності “Туристичне  обслуговування”(обсяги  держ.зам.  не  виділено) у Рівненському  економіко-технологічному   коледжі НУВГП;  на  спеціальність 5.01010301 Технологічна  освіта (10  місць  держ. зам.) у Сарненському  педагогічному  коледжі РДГУ.

Станом на 20.07.2014 року у вищі  навчальні  заклади  І – ІV  рівнів   акредитаціїрізних  форм  власності та  рівнів  акредитації  (35 ВНЗ) подано   всього 27705заяв від абітурієнтів на навчання за ОКР “молодший спеціаліст” та “бакалавр”.

У вищі навчальні заклади   державної форми  власності подано 25101 заяву,   з  них 9108 заяв  в  електронній   формі, ліцензований  обсяг  становить 14495 місць (9210   місць  для  денної  та 5285  місць   для заочної  форм  навчання).

Всього  у ВНЗ  державної  форми  власності (із  загальної  кількості заяв 25101) подано:

23290 заяв  на денну   та 1811 заяв   на заочну  форми   навчання;

24938 заяв  на  державну  та 163   заяви   на контрактну  форми  навчання;

268 заяв   від  абітурієнтів,  які  вступають   за  цільовими  направленнями;

19390 заяв   від  абітурієнтів  з  урахуванням  сертифікатів ЗНО;

12143  заяви від абітурієнтів  із  числа  сільської  молоді;

1295 заяв від абітурієнтів  із  числа  медалістів (1070 заяв  від  осіб  нагороджених  золотою та 223  заяви  від  осіб нагороджених  срібною   медалями);

2 заяви   від  призерів ІV етапу  Всеукраїнських  олімпіад  з  базових  дисциплін та 5 заяв   від  осіб  із  числа  призерів ІІІ етапу  конкурсу-захисту МАН України.

Щодо кількості заяв від абітурієнтів пільгових  категорій, яким  надано  право   позаконкурсного вступу у ВНЗ   державної  форми  власності, то   подано:

164 заяви  від   дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування;

336 заяв  від  інвалідів І та ІІ  груп та дітей-інвалідів віком  до 18 років;

116 заяв   від осіб,  які  постраждали  внаслідок  аварії на ЧАЕС;

30 заяв від   осіб   інших пільгових категорій.

До  вищих  навчальних  закладів І - ІV   рівнів  акредитації Рівненської  області  подано  22 заяви  від   осіб,  які  проживають   на  території Донецької  та Луганської областей (18 заяв  до НУ „Острозька академія”, 2  заяви до Костопільської філії РДБМК , по 1  заяві до РДБМК  та РДГУ); також  подано  2  заяви   від  осіб, які  проживають  на  території АР Крим (1 заяву  до НУ „Острозька академія” та 1  до Рівненського  економіко-гуманітарного   та  інженерного  коледжу). 

Найбільшу  кількість заяв  подано до Рівненського державного гуманітарного  університету – 7825 заяв, Національного  університету  водного господарства  та  природокористування  - 6584 заяви,  Національного  університету  „Острозька академія” – 3647 заяв.

У вищі  навчальні  заклади І - ІІ  рівнів акредитації  державної форми власності  найбільше   заяв   подано  до  Рівненського  державного базового медичного  коледжу  - 1635 заяв;Рівненського державного аграрного коледжу -  813   заяв, Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП -  724 заяви, Рівненського коледжу економіки  та бізнесу  - 571 заява, Технічного коледжу  НУВГП  - 563 заяви,  Мирогощанського аграрного  коледжу   - 417 заяв, Рівненського  економіко-технологічного   коледжу  НУВГП - 357 заяв, Сарненського  педагогічного  коледжу  РДГУ - 304  заяви,Дубенського  медичного  коледжу  - 288  заяв.

У  вищі  навчальні  заклади  недержавної  форми  власності станом  на 20.07.2014р. подано  2604 заяви  (сукупний  ліцензований  обсяг  становить 8090 місць), з них 226  заяв  в  електронному  вигляді.

У  порівнянні   із 2013   роком  спостерігається  збільшення  кількості   заяв  у ВНЗ недержавної  форми  власності  від абітурієнтів  з сільської   місцевості,  а також,  заяв  на заочну  форму  навчання.

Найбільшу кількість  заяв  подали вступники до ПВНЗ “Міжнародний  економіко-гуманітарний   університет імені акад. С.Дем’янчука”   -  1468 заяв, Рівненського  інституту Київського університету  права НАН України  – 151 заява, Рівненського  інституту  слов’янознавства КСУ – 58 заяв, Рівненського інституту “Відкритий  міжнародний  університет  розвитку людини “Україна” – 55 заяв, Дубенської філії ВНЗ  “Відкритий  міжнародний  університет  розвитку людини “Україна” – 21 заява,Рівненської філії Європейського університету – 11 заяв.

У  вищі  навчальні  заклади І-ІІ  рівнів акредитації недержавної форми  власності найбільше заяв подано до  Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу - 505 заяв,Рівненського  економіко-гуманітарного   та  інженерного коледжу   - 213 заяв,  ТОВ Західноукраїнський  коледж “Полісся”    - 65 заяв.

Станом  на 20 липня 2014 року у Національному  університеті  водного   господарства   та  природокористування найбільшу кількість заяв подано на  спеціальністьі: “Фінанси  і кредит“ – 26,31 чол./місце,  найменшу кількість заяв подано на спеціальність  “Будівництво” –2,22 чол./ місце.    У Національному університеті „Острозька  академія” найбільшу кількість заяв подано на спеціальності:  “Правознавство” – 36,6 чол./місце,   “Журналістика “– 33,8 чол./ місце, “Документознавство  та  інформаційна діяльність” – 36 чол./місце,   “Країнознавство” – 35 чол./місце, “Історія” – 31 чол./місце,     найменшу кількість заяв подано на спеціальності “Філософія” – 7 чол./місце,  “Філологія” (українська  мова   та  література) – 8,7  чол./місце.

У Рівненському   державному  гуманітарному   університеті  найбільше заяв подано   на  спеціальності:   „Початкова освіта ”- 11,3 чол./місце та  „Іноземна філологія” -  5,05 чол./місце, найменше заяв  подано   на  спеціальність  „Музичне мистецтво” (за видами) – 4,3  чол./місце.

У ПВНЗ “Міжнародний  економіко-гуманітарний   університет імені  акад. С.Дем’янчука” найбільше  заяв  подано  на  спеціальність   “Початкова освіта”,  найменше  - “Філологія (іноземна,  німецька  мова)”, “Біологія”.

У Рівненському  інституті  слов’янознавства  КСУ   найбільше заяв  подано  на спеціальність „Товарознавство    та  торгівельне  підприємництво”, найменше  -  на  спеціальність „Філологія”.

У Рівненському   автотранспортному  коледжі НУВГП   найбільше  заяв  подано   на  спеціальність  „Обслуговування  та  ремонт  автомобілів   та двигунів” на базі 11  класів  - 7,4  чол./ місце, на  спеціальність  „Обслуговування  та  ремонт  автомобілів   та двигунів” на базі 9  класів  спостерігається  конкурс 2,5  чол. /місце.

У  Рівненському  державному  аграрному  коледжі  найбільше заяв  на  спеціальність “Бухгалтерський  облік” на  базі  11  класів  - 11,6  чол./місце, найменше  заяв на  спеціальність „Землевпорядкування”  на  базі  9 кл.”  - 2,2  чол./місце.

У Рівненському  музичному   училищі РДГУ  на  даний  час  конкурс  на  спеціальність „Музичне мистецтво”  становить 2,6 чол. /місце.

У Рівненському коледжі економіки  та бізнесу  найбільше заяв  на  спеціальність   "Виробництво харчової продукції"  - 3,4 чол. /місце, найменше -  на   спеціальність   "Бухгалтерський   облік" - 1,08 чол./ місце.

У Технічному  коледжі НУВГП   найбільший   конкурс  на  спеціальності:   „Монтаж, обслуговування  засобів  і  систем   автоматизації  технологічного  виробництва”  на  базі   9  кл. – 3,16 чол./місце,  „Фінанси  і  кредит” -  на  базі  11 кл.  - 14,7 чол./місце; найменший   – на спеціальності: “Виробництво неорганічних речовин” на  базі 9  кл. – 0,72 чол. /місце.

У Рівненському   економіко-технологічному   коледжі  НУВГП   найбільше  заяв  подано  на  спеціальність   „Діловодство”  -  5,6 чол./ місце, найменше заяв  поступило  на  спеціальність  „Швейне  виробництво”  - 1,1 чол./ місце.

У Рівненському  кооперативному  економіко-правовому  коледжі   найбільше  заяв подано  на  спеціальність „Правознавство” 2,5 чол./ місце, найменше  -  на спеціальність „Бухгалтерський   облік”  -   1,4 чол./місце.

У Рівненському  державному  базовому  медичному  коледжі   найбільша  кількість заяв на спеціальність „Лікувальна  справа” – 11,8  чол./місце, найменший    конкурс  на  спеціальність „Стоматологія” (гігієніст  зубний)  – 1,3  чол./місце;

У Костопільській філії  РБМК  найбільший  конкурс    на   спеціальність „Акушерська справа” -  2,2 чол.місце, на  спеціальність  „Сестринська  справа” конкурс   становить 1,5 чол./ місце.

 У Дубенському  медичному  коледжі конкурс  на спеціальність „Лікувальна  справа” на  базі 11 класів  - 5,7 чол./ місце,  на спеціальність “Лікувальна   справа” на базі 9 кл.  – 2,7 чол. /місце.

У Мирогощанському аграрному коледжі  найбільший конкурс  на   спеціальність „Експлуатація   та  ремонт  машин  і  обладнання   агропромислового   виробництва” -  4 чол./місце, найменший  конкурс  на  спеціальність  „Промислове  квітництво” – 0,93 чол./місце;

У Дубенському  коледжі РДГУ  -    „Соціальна  педагогіка”  -  3,8  чол./місце, на спеціальність  „Початкова  освіта” 1,51 чол./місце.

У Сарненському педагогічному  коледжі  РДГУ   конкурс на  спеціальність „Дошкільна освіта”  -  3,9  чол./місце, на спеціальність  „Фізичне  виховання” 1,6  чол./місце.

У Рокитнівському   медичному  училищі   найбільший  конкурс  на   спеціальність „Стоматологія ортопедична” – 4,6 чол./місце, найменший  конкурс  на  спеціальність  „Стоматологія”  - 1,1 чол./місце.

У Костопільському  будівельно-технологічному  коледжі   НУВГП найбільша  кількість заяв  подана  на  спеціальність  „Будівництво  та  експлуатація  споруд”    - 1,08  чол./місце, найменше заяв  подано  на  спеціальність „Хіміко-механічна  переробка  деревини  і  деревних  матеріалів”  (денна форма навчання) – 0,33 чол./місце.

У Дубенському  коледжі  культури  та  мистецтв РДГУ   найбільший  конкурс  на спеціальність „Перукарське  мистецтво  та  декоративна  косметика” - 5,3  чол.місце., найменший   на  “Хореографію”  - 1, 6 чол./місце. 

У  Млинівському державному технолого-економічному коледжі найбільший   конкурс на спеціальність „Обслуговування  комп’ютерних  систем  і  мереж”  – 4,6 чол. /місце, найменший - на  спеціальність  “Рибництво   та  аквакультура” – 0,5 чол. /місце.

У Березнівському  лісотехнічному  коледжі НУВГП  найбільше заяв  надійшло  на спеціальність „Лісове господарство” на базі 11 кл. – 2,7  чол./місце, найменше   -  на   „Бухгалтерський облік” на  базі 11  кл. - 0,4  чол./місце.

У Рівненському  економіко-гуманітарному   та  інженерному  коледжі  найбільше заяв  подано на  спеціальності  „Дошкільна   освіта”, „Початкова  освіта”,  найменше  заяв  на  спеціальності   „Економіка підприємства” та  “Фінанси”;

У Західноукраїнському  коледжі “Полісся”   найбільше заяв  подано на  спеціальність  „Початкова  освіта”,   найменше   на  „Правознавство”.

вступ внз
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
212 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Загалом на суму 50 тисяч гривень вдалося обдурити рівнянину своїх знайомих. Чоловік використовував різні способи шахрайств – від примарного влаштування на роботу за кордон до торгівлі неіснуючими талонами на бензин. Нині чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, у липні минулого року до поліції звернувся 32-річний житель обласного центру. Його знайомий обдурив чоловіка на 400 д...
Різне
Прихожани храму Свято-Казанської парафії УПЦ МП вважають, що збори села, які відбулися минулої неділі у с. Урвенна Здолбунівського району стосовно зміни підлеглості релігійної громади, були недійсними. Про це повідомляють на сайті Рівненської єпархії УПЦ МП. Адже, за переконанням духівників, церковні питання мають вирішуватися у храмі, і це мають робити тільки ті, хто відвідує його та є членом церковної громади. Натомість ті збори, які відбулися, були збор...
Різне
Сьогодні в обід інспектори відділу безпеки дорожнього руху в м.Здолбунові (біля перехрестя на Богдашів) зупинили маршрутний транспортний засіб Стрий АВТО який рухався за маршрутом Рівне - Здолбунів. Під час перевірки документів та звірки номера рами шасі патрульні встановили, що номер шасі не відповідає записам в реєстраційному документі та в автоматизованій пошуковій системі. Також поліцейські встановили, що номер рами не зареєстрований за жодним транспор...
Екологія
Завершилися публічні консультації щодо запровадження роздільного збору сміття у місті Дубно. Проводилися вони упродовж вересня-грудня минулого року представниками Громадянської мережі ОПОРА спільно з Дубенською міською радою та громадськістю. Як повідомляє прес-служба Громадянської мережі ОПОРА, під час підведення підсумків проведених консультацій представили результати опитування. Так, найоптимальнішими для розміщення контейнерів роздільного збору сміття...
Різне
На замовлення Служби автомобільних доріг у Рівненській області на автомобільних дорогах загального користування державного значення проводяться роботи з ямкового ремонту. Роботи виконуються філіями ДП «Рівненський облавтодор». Хід та якість виконання робіт контролюється інспектора Служби автомобільних доріг. Разом з тим повідомляємо, що у разі неякісного виконання робіт, порушення технологій, фінансування (оплата) здійснюватись не буде. Служба автомобіл...
Економіка
З кожним днем вагань здійснення митного оформлення автомобілів, що перебувають на митній території України в режимі тимчасового ввезення та транзиту, спливає строк  реальної можливості використати надані законодавством пільги (застосування коефіцієнту 0,5 (строк дії 90 днів) та звільнення відповідальності за порушення строку та умов режиму. Продовження дії пільгового режиму оподаткування не передбачається. Після 22 лютого сплаті буде підлягати акцизний под...
Економіка
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що у 2018 році 4841 мешканець області, які зобов’язані були задекларувати свої доходи,  подали податкові декларації про отримані доходи 2017 року. Загальна сума задекларованого доходу в 2018 році склала 1 мільярд 5 мільйонів гривень. За результатами проведених перерахунків громадянами визначено до сплати 17,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, ними вже сплачено 17,6 млн. грн. цього платежу. Також за результа...
Пригоди
Сьогодні вранці у с. Жадківка Корецького району загорілася вантажівка. Як повідомляють рятувальники відділення чергового караулу 15-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Рівненській області, палав моторний відсік автомобіля «MAN L 200». Вже за півгодини пожежу локалізували, а через годину ліквідували. У результаті пожежі вогонь пошкодив моторний відсік та кабіну вантажного автомобіля. Сам автомобіль врятувати вдалося. Причини та збитки від пожежі встановлюють фахівці.
Кримінал
Сьогодні, близько 1-ї години ночі, поліцейські роти тактико-оперативного реагування на вулиці Буковинській, зупинили за орієнтуванням автомобіль BMW. Під час спілкування з патрульними 29-річний мешканець Рівного помітно нервував. При поверхневій перевірці поліцейські в салоні автомобіля на задньому сидінні виявили поліетиленовий пакет білого кольору, в якому знаходились пластини таблеток невідомого походження, ззовні схожі на наркотичні. Правопорушника зат...