Україна має значні природні конкурентні переваги: достатню чисельність і кваліфікацію робочої сили, вигідне географічне розташування, багаті природні ресурси, потужний промисловий і аграрний потенціал, досягнення в сфері наукових розробок розвинену транспортну інфраструктуру та ін. На жаль, більшість із них або не реалізовані, або поступово втрачаються, а рейтинг конкурентоспроможності України залишається дуже низьким. У рубриці економічні новини на Мукачево тудей користувачі можуть дізнатися найсвіжіші події в країні.

До числа основних напрямків розвитку української економіки на найближчі роки можна віднести наступні.

Подальше вдосконалення податкового, кредитного, валютного і митного законодавства, забезпечення його прозорості та стабільності.

Реалізація комплексу заходів з підвищення міжнародного рейтингу надійності України для іноземних інвестицій.

Вдосконалення структури експорту України: зниження питомої ваги сировини і матеріалів і підвищення – наукомісткої продукції. Для цього необхідно забезпечити прискорений розвиток науко - і техномістких галузей, в яких Україна може мати конкурентні переваги (літако - і ракетобудування, ВПК, виробництво нових матеріалів та ін.).

Зниження залежності економіки України від несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, насамперед, від зростання цін на енергоносії. Для цього слід диверсифікувати джерела енергопостачання і, що не менш важливо, знижувати енергоємність національного виробництва.

Проведення послідовної, зваженої і всебічно обґрунтованої політики в частині вибору торгових партнерів, інтеграції у міжнародні господарські та політичні структури. Треба розуміти, що при вступі України в світові економічні організації не всі галузі української економіки зможуть прорватися на зарубіжні ринки з-за низької конкурентоспроможності, а от український ринок буде відкритий для іноземців, що призведе до витіснення вітчизняних товарів з іноземними.

Звідси важливо не форсувати вступ України до ЄС і тим більше НАТО, а домагатися того, щоб така інтеграція враховувала особливості української економіки, що склалися торговельні зв'язки, культурні традиції. Незмінними для України повинні бути тільки її національні інтереси, а не курс на участь у тих чи інших спілках. У зв'язку з цим не слід також відмовлятися від розвитку взаємовигідних зв'язків з країнами СНД і азіатськими країнами.