Напрями роботи конференції

Секція 1. Прикладна та обчислювальна математика.
Секція 2. Математичні моделі та обчислювальні методи.
Секція 3. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології.
Секція 4. Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології.
Секція 5. Електротехніка, електромеханіка та робототехніка.
Секція 6. Вимірювальна техніка. Метрологія, стандартизація та сертифікація.
Секція 7. Інформаційні технології в приладобудуванні та машинобудуванні
Секція 8. Захист інформації та телекомунікаційні системи.

Робочі мови конференції : українська, англійська, польська, російська.