Кафедра маркетингу НУВГП

професор
Мар’яна Мальчик
Голоси: 27
доцент
Олена Попко
Голоси: 17
ст.викладач кафедри маркетингу
Катерина Прокофьєва
Голоси: 13
студентка МАР-21
Тетяна Давидюк
Голоси: 12
студент МАР-21
Владислав Курач
Голоси: 12
діловод кафедри маркетингу
Тетяна Мельник
Голоси: 12
студент МАР-21
Олександр Мельник
Голоси: 11
студент МАР-21
Павло Тивончук
Голоси: 11
студент МАР-31і
Микола Пантюх
Голоси: 11
студентка МАР-31і
Анастасія Чуй
Голоси: 11
студент МАР-41і
Віктор Дідук
Голоси: 11
студентка МАР-41і
Наталія Шевчук
Голоси: 11
доцент
Наталія Гонтаренко
Голоси: 10
студент МАР-21
Сергій Ваврик
Голоси: 10
студентка МАР-21
Каріна Мамончук
Голоси: 10
студентка МАР-11
Марина Трофимчук
Голоси: 10
студент МАР-11
Ярослав Клімавічус
Голоси: 10
доцент кафедри маркетингу
Оксана Мартинюк
Голоси: 10
доцент кафедри маркетингу
Зоя Толчанова
Голоси: 10
студент МАР-31і
Остапович Юрій
Голоси: 9
студент МАР-41і
Олексксандр Солоп
Голоси: 9
студент МАР-41і
Віктор Дідук
Голоси: 8
студент МАР-41і
Віктор Дідук
Голоси: 8
Детальніше про конкурс. Натисніть сюди!
Про конкурс
Голосування
на краще гасло
Кафедри маркетингу НУВГП
ЛОГОТИП[1]


Про Кафедру маркетингу:


NIK_1140_1[1]

NIK_1153_1[2]
 
NIK_1056


Історія становлення кафедри

У березні 2013 року у складі реформованого Інституту економіки, менеджменту та права Національного університету водного господарства та природокористування до складу потужних освітянських колективів додалися ще кілька нових кафедр, одна з яких започаткувала історію ще одного економічного напрямку – «Маркетинг».

Завідувачем кафедри є молодий науковець, доктор економічних наук Мар’яна Мальчик. Колектив кафедри представлений професіоналами своєї справи. Тут задіяні в навчальному процесі 8 викладачів: 1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, доценти та 2 старші викладачі. Викладачі кафедри забезпечують якісне викладання дисциплін маркетингового блоку для всіх напрямів і спеціальностей, ліцензованих в НУВГП, зокрема: «Маркетинг», «Державне управління та місцеве самоврядування», «Менеджмент», «Економіка підприємства» та інші.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно презентує себе у науковому колі та приймає участь у обміні досвідом як із провідними науковцями, так із досвідченими практиками. Укладено ряд договорів про співпрацю з потенційними роботодавцями, у точу числі з Українською Асоціацією Маркетингу. На базі НУВГП для студентів та викладачів ВУЗу провідними практиками регулярно проводяться тренінги, семінари за напрямами наукових досліджень у сфері маркетингу та логістики.

Колектив кафедри маркетингу активно займається науковою діяльністю. Результати досліджень запроваджуються в навчальний процес, висвітлюються на фахових наукових семінарах кафедри, публікуються у наукових та інших виданнях, проходять апробацію під час конференцій та круглих столів, використовуються у практичний діяльності різних суб’єктів господарювання. Лише за півтора року функціонування кафедри викладачі підготували навчально-методичний посібник «Маркетинг», що отримав гриф МОН України, готується до друку колективна монографія, взяли участь у 14 міжнародних конференціях, опублікували 20 фахових статей, підготували 15 студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях.

В рамках наукової роботи при кафедрі в серпні 2013 року було створено студентський науковий гурток «Клуб маркетологів». Наші студенти-маркетологи є учасниками студентських конференцій, Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, круглих столів тощо.

На даний час маркетолог – затребувана на ринку праці спеціальність. Прогресивні менеджери потребують кваліфікованих маркетологів для своїх фірм, адже їхні знання, вміння і навички, а також вміння працювати в команді та правильно орієнтуватися на ринку в різних умовах дозволяють забезпечити успіх у бізнесі, прибутки і високу конкурентоспроможність.

Запрошуємо до різновекторної співпраці креативних професіоналів, що мають на меті ті ж орієнтири, що і наш колектив – Бути Конкурентоспроможними в сучасних умовах!

Мар’яна МАЛЬЧИК,

завідувач кафедри маркетингу НУВГП, доктор економічних наук, професор,

академік АЕНУ, відмінник освіти України