Мета заходу: представити досягнення вихованців за навчальний рік.

Завдання:
- закріпити отримані протягом навчального року знання та вміння за програмою, вивчений новий репертуар допомогою концертної діяльності;
- розвивати творчі здібності, організаторські навички вихованців в організації та проведенні заходів;
- продемонструвати вміння учнів триматися на сцені; 
- сприяти вихованню культури спілкування в колі товаришів, педагогів, батьків.