Метою програми є:
- сприяти створенню позитивного емоційного настрою;
- формувати вміння звільнитися від напруження, скутості;
- розвиток комунікативних навичок спілкування;
- навчання комунікативної та невербальної поведінки ( за допомогою міміки, жестів передавати емоційний стан);
- виховання співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги.

Тривалість: 2 год.